login »
06 oktober 2022

Modelconvenant jeugdgroepaanpak beschikbaar

Het modelconvenant jeugdgroepaanpak is vandaag gepubliceerd. Dit convenant is een onderdeel van het 7-stappenmodel: werkproces integrale aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.

Samenwerking en gegevensuitwisseling

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelde afgelopen jaar in samenwerking met politie, OM en VNG dit modelconvenant op. Het convenant regelt de mogelijkheden voor samenwerking en gegevensuitwisseling in de aanpak van een problematische jeugdgroep of jeugdnetwerk.

Ook staat daarin het proces beschreven om jongeren toe te leiden naar een lokale persoonsgerichte aanpak (PGA), het Zorg- en Veiligheidshuis, of naar het lokale team voor passende hulp en/of ondersteuning.

Dit modelconvenant is een leidraad. Je kunt het op onderdelen aanpassen. Ook kun je het gebruiken voor een intergemeentelijke samenwerking.

Aanvullende aanpassingen

Dit nieuwe modelconvenant vraagt om aanvullende aanpassingen aan het 7-stappenmodel. Een volledig herijkt 7-stappenmodel wordt later dit jaar gepubliceerd. Nog even geduld dus.

In afwachting van het 7-stappenmodel kun je je oriƫnteren op de nodige randvoorwaarden om gegevensuitwisseling te vergemakkelijken. Ook kun je het modelconvenant aanpassen naar de situatie in jouw gemeente.

Downloads