login »
26 mei 2021

De Wet straffen en beschermen en de betekenis voor gemeenten

Wat houdt de Wet straffen en beschermen in en wat betekent deze wet voor gemeenten? Een informatiesheet van het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) geeft hierover uitleg.

De Wet straffen en beschermen wijzigt enkele wetten, zoals de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw), de Penitentiaire Maatregel (Pm) en het Wetboek van strafrecht. Enkele onderdelen van de wet zijn voor gemeenten van direct belang. Het informatiesheet geeft een overzicht van de hoofdlijn van de wet en gaat dieper in op de nieuwe artikelen 18a en 18b van de Pbw en artikel 20d van de Pm.

De informatiesheet is gebaseerd op wat er vooralsnog bekend is en kan naar aanleiding van diverse ontwikkelingen nog veranderen.

Downloads