login »
18 juni 2021

Re-integratie van ex-gedetineerden onderzocht

Bij het teruggeleiden van gedetineerden naar de maatschappij blijkt het nogal eens zoeken naar de juiste manieren. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het WODC is uitgevoerd.

Veranderingen in gang gezet

De betrokken organisatie werken volgens de onderzoekers vaak vanuit een eigen cultuur en werkwijze, wat de benodigde samenwerking belemmert. Toch zijn er de afgelopen jaren in diverse projecten in het land veranderingen in gang gezet. Daarmee konden ex-gedetineerden worden geholpen met hun re-integratie terwijl ze voorheen vaak tussen wal en schip dreigden te vallen.

Programma Koers en Kansen projecten

Na hun gevangenisstraf vallen gedetineerden nogal eens terug in hun oude, criminele patroon. Dat is een hardnekkig probleem. Sinds enkele jaren worden er in het land onder de vlag van het programma Koers en Kansen projecten uitgevoerd om een extra inspanning te leveren bij het teruggeleiden van gedetineerden naar de maatschappij en om daarmee recidive terug te dringen. In dit onderzoek zijn tien van die projecten nader onderzocht.

Zorg- en Veiligheidshuizen

Bij veel van de tien onderzochte projecten is een rol weggelegd voor Zorg- en Veiligheidshuizen. De projecten lijken alle te kunnen bijdragen aan recidivevermindering onder ex-gedetineerden. De projecten sluiten, in meer of mindere mate, aan bij wat bekend is over werkzame elementen. Zoals de behandeling van verslaving of psychiatrische problematiek, of het inzetten van het eigen netwerk om iemand stabiel te houden.

Vernieuwing

In de manier waarop die werkzame elementen worden toegepast, zit echter wel vernieuwing. Zo wordt de doelgroep van een project zo specifiek mogelijk bepaald. Ook worden de interventies voor die doelgroep vroegtijdig ingezet; al tijdens detentie of zelfs daarvoor.

Stappen voorwaarts

Het is voor de projecten zoeken geweest naar de juiste werkvorm, maar uiteindelijk hebben ze wel stappen voorwaarts kunnen zetten. Dat gebeurt op uiteenlopende manieren: van zorgverlening voor mensen met ernstige problematiek tot aan het eenvoudigweg verstrekken van een hulpmiddel, waarmee de cliënt zelf in staat is zijn leven op de rit te houden.

Downloads