login »
29 april 2019

Vacature procesregisseur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost heeft een vacature voor een procesregisseur. Als procesregisseur word je verantwoordelijk voor het voeren van procesregie op complexe, domein overstijgende casuïstiek.

Het Zorg- en Veiligheidshuis

Het Zorg- en Veiligheidshuis is gericht op het voorkomen en verminderen van (ernstige) overlast, geweld, criminaliteit en maatschappelijke onrust én het bieden van perspectief aan burgers op een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving.

De meerwaarde is dat het Zorg- en Veiligheidshuis gebruik kan maken van kennis, expertise en instrumenten van alle deelnemende partners. Daardoor kunnen partners dwang, drang, hulp en zorg combineren tot een passende integrale en persoonsgerichte aanpak. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden.

De functie

Procesregie is het uitvoeren van werkzaamheden gericht op de totstandkoming van samenwerking tussen partijen bij het behandelen van een casus en de ondersteuning van de casusregisseur bij de uitvoering van het plan van aanpak. Je geeft uitvoering aan het operationele proces van aanmelding/intake, triage, casus overleggen en afschaling. Dit doe je vanuit een neutrale en onafhankelijke positie. De rechtmatige uitwisseling van persoonsgegevens is daarbij een belangrijk aspect.

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.