login »
25 juli 2019

Vacature procesregisseur Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek is per direct op zoek naar een procesregisseur. Het betreft een functie voor de duur van 7 maanden (ter vervanging van zwangerschapsverlof). Als procesregisseur word je verantwoordelijk voor het voeren van procesregie op complexe, domeinoverstijgende casuïstiek.

Het Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis is gericht op het voorkomen en verminderen van (ernstige) overlast, geweld, criminaliteit en maatschappelijke onrust én het bieden van perspectief aan burgers op een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving.

De meerwaarde is dat het Veiligheidshuis gebruik kan maken van kennis, expertise en instrumenten van alle deelnemende partners. Daardoor kunnen partners dwang, drang, hulp en zorg combineren tot een passende integrale en persoonsgerichte aanpak. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden.

De functie

Als procesregisseur werk je dagdagelijks samen met ketenpartners op het snijvlak van zorg en veiligheid. Je maakt onderdeel uit van team Openbare Orde en Veiligheid binnen Gemeente Sittard-Geleen, maar je bent werkzaam voor de gehele Westelijke Mijnstreek (Gemeente Stein en Gemeente Beek). Jouw kerntaak bestaat uit het voeren van procesregie in relatie tot Multi-complexe casuïstiek waarbij sprake is van stagnatie en waarbij de reguliere processen binnen het zorg- en veiligheidsdomein geen uitkomst bieden.

Als procesregisseur breng je professionals uit de verschillende domeinen aan tafel en zorgt ervoor dat bij stagnatie, doorbraken worden geforceerd. Dit doe je vanuit je neutrale en onafhankelijke positie. Ook het informeren van bestuurders behoort, wanneer aan de orde, tot je taak. Links

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.