login »
13 september 2019

Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland publiceert jaarverslag 2018

Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland heeft onlangs zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de cijfers 2017-2018 en gaat in op de speerpunten voor 2019.

Het totaal aantal meldingen is bij het veiligheidshuis tussen 2017 en 2018 aanzienlijk afgenomen, met uitzondering van de meldingen over personen met verward gedrag.

Samenwerking

Het managementteam Veiligheidshuizen Limburg heeft de laatste drie jaar nadrukkelijk ingezet op intensievere samenwerking. Dit jaar wordt hierin verder geïnvesteerd. Zo wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om te komen tot een eenduidigere werkwijze en terminologie, mede ten behoeve van de (boven)regionale netwerkpartners.

Downloads

Jaarverslag 2018 Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.