login »
27 maart 2018

Veiligheidshuis Zeeland: jaarplan 2018

Het Veiligheidshuis Zeeland heeft het document ‘Focus op verbinden: terugblik 2017 en jaarplan 2018' gepubliceerd. Een jaardocument waarin zowel voor- als achteruit wordt gekeken.

Dit document maakt de inzet en de ontwikkelingen in het afgelopen jaar inzichtelijk. Daarnaast laat het zien wat het Veiligheidshuis Zeeland in 2018 aan werk voor de boeg heeft. Zo bevat het een concrete actielijst voor 2018.

Door middel van infographics en drie geanonimiseerde voorbeeldcasussen worden de cijfers van 2017 in beeld gebracht en wordt een representatief inkijkje gegeven in het dagelijkse werk van het Veiligheidshuis.

Download

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.