login »
26 oktober 2018

Regionale informatiebijeenkomsten Wvggz

Om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz, houdt de VNG binnenkort vijf regionale informatiebijeenkomsten. Deze gratis bijeenkomsten vinden plaats in Zwolle, Nijmegen, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam, in de periode 21 november t/m 11 december.

De Wet verplichte GGZ (Wvggz) vervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Dit brengt voor gemeenten een aantal wijzigingen met zich mee. Doel van de bijeenkomsten is om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz.

Doelgroep

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor beleidsambtenaren sociaal domein en OOV, (privacy) juristen, bestuursadviseurs, informatiemanagers en wijkteam-managers. Maar ook medewerkers van geïnteresseerde ketenpartners (zoals politie, OM, GGZ) zijn van harte welkom deel te nemen

Meer informatie en aanmelden: via VNG.nl.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.