login »
26 april 2018

Concept convenant en protocol goedgekeurd

De afgelopen maanden heeft de werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein hard gewerkt aan de concepten van het samenwerkingsconvenant en het privacyprotocol. Afgelopen vrijdag is er definitief door alle partijen die hiertoe de opdracht hadden gekregen van de stuurgroep Zorg en Veiligheid, een akkoord gegeven op de stukken.

Laatste wijzigingen

Op dit moment worden de laatste wijzigingen aangebracht waarna de stukken naar de zorg en veiligheidshuizen worden gestuurd.

Zorg en veiligheidshuizen moeten beschikken over een actueel en door alle partijen ondertekend samenwerkingsconvenant en privacyprotocol. Het modelconvenant regelt de organisatie van het zorg- en veiligheidshuis op bestuurlijk niveau. Het protocol gaat in op de specifieke privacy-aspecten en uitgangspunten die gelden voor de omgang met gegevens bij de behandeling van complexe casuïstiek.

Meer weten

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.