login »
19 april 2018

Veiligheidshuis NOG ziet 2017 als 'tussenjaar'

Een 'tussenjaar', zo omschrijft Aart Schoenmaker, manager van Veiligheidshuis Noord- en Oost- Gelderland (NOG) 2017 in het onlangs verschenen jaarverslag. "Er vonden weliswaar geen ingrijpende veranderingen plaats, maar dat wil niet zeggen dat het rustig was."

Schoenmaker spreekt van een tussenjaar omdat in 2016 de decentralisatie in het sociale domein nog veel tijd in beslag nam. In 2018 staat er een nieuwe uitdaging voor de deur: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toename casussen

Maar in 2017 heeft Veiligheidshuis NOG zeker niet achterovergeleund. Het aantal casussen nam toe, en de zaken werden complexer. Naast de cijfers over 2017, maakt het jaarverslag de resultaten aanschouwelijk met vier casussen uit het afgelopen jaar.

Download

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.