login »
15 november 2018

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Fryslân ondertekend

Alle burgemeesters en directies van ketenpartners hebben gisteren de Samenwerkingsovereenkomst en het Privacyprotocol Veiligheidshuis Fryslân 2019 en verder ondertekend.

Met deze ondertekening verklaren zij zich te conformeren aan de kaders, vertrekpunten en afspraken die in deze overeenkomst en dit protocol staan. Door ondertekening bezegelen gemeenten en ketenpartners hun samenwerking binnen het Veiligheidshuis voor de toekomst en nemen een gedeelde verantwoordelijkheid voor het terugdringen van overlast, geweld, criminaliteit en onveiligheid.

Zorgvuldige wijze

Gemeenten en ketenpartners dragen casuïstiek aan die binnen de focus van het Veiligheidshuis valt. Zij leveren menskracht om voor elke casus afspraken te maken en voeren interventies en maatregelen uit die in gezamenlijkheid zijn bepaald. Daarbij is het nodig om informatie te verstrekken, uit te wisselen en te verwerken. Voorop staat dat dit op een uiterst zorgvuldige wijze gebeurt, met inachtneming van hetgeen is opgenomen in het Privacyprotocol van Veiligheidshuis Fryslân.

Meer informatie

Veiligheidshuis Fryslân

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.