login »
14 december 2018

Veiligheidshuis Haaglanden presenteert Jaarplan en Koerskaart 2019

Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft het Jaarplan en de Koerskaart 2019 afgerond. Het jaarplan beschrijft de activiteiten voor het komende jaar. De Koerskaart brengt de doelen en de topprioriteiten voor volgend jaar overzichtelijk in beeld.

Jaarplan

Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft samen met de regievoerende gemeenten en de ketenpartners gekeken wat de prioriteiten in het jaar 2019 zijn. Naast regionale speerpunten, sluiten de prioriteiten ook goed aan op landelijke ontwikkelingen zoals de meerjarenagenda voor Zorg- en Veiligheidshuizen.

Het Jaarplan van Veiligheidshuis Haaglanden bestaat uit vijf onderdelen.

Deel I: Korte terugblik op 2018
Deel II: Omgevingsontwikkelingen
Deel III: Prioriteiten 2019
Deel IV: Wie zijn we en wat doen we – beschrijving van het Veiligheidshuis
Deel V: Financiering 2019

Koerskaart

Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn focus voor 2019 vormgegeven in een koerskaart. De koerskaart brengt de prioriteiten voor dit jaar overzichtelijk in beeld. De overkoepelende prioriteit van 2019 gaat om het toewerken naar een Zorg- en Veiligheidshuis. De andere twee prioriteiten sluiten hier goed op aan en gaan om de uitvoer van een tweetal indicatoren vanuit de landelijke meerjarenagenda, namelijk ‘tenuitvoerlegging van sancties’ en een ‘sluitende aanpak personen met verward gedrag’.

Daarnaast staan thema’s als casuscoördinatie, de aanpak Radicalisering en (gewelddadig) extremisme en huiselijk geweld ook op de agenda. De koerskaart geeft bovendien de werkwijze en partners van het Veiligheidshuis Haaglanden weer.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.