login »
14 februari 2018

Enquête beeldvorming forensische zorg

GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland hebben een enquête opgesteld over de beeldvorming rond de forensische zorg. De organisaties willen graag nagaan hoe stakeholders en de maatschappij aankijken tegen de forensische zorg.

Inzicht in effect

De enquête moet tevens inzicht geven in de vraag hoe beeldvorming een rol speelt in de forensische zorg en op welke manier dat effect heeft op het werk dat hier verricht wordt. Op basis van de uitkomsten worden mogelijke vervolgacties bepaald. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vervolggesprekken met stakeholders of gerichte communicatie en informatie over de forensische zorg.

Het onderzoek is opgezet in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en Dienst Justitiële Inrichtingen. Voor het onderzoek worden door middel van verschillende vragenlijsten het Nederlandse publiek, de rechterlijke macht, het OM, gemeenten, ggz en de forensische zorg benaderd.

Het is tot uiterlijk vrijdag 2 maart mogelijk om de enquête in te vullen. Het beantwoorden van de vragen duurt circa tien minuten. De antwoorden blijven anoniem.

Meer informatie

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Jonathan Douma, beleidsmedewerker forensische zorg bij GGZ Nederland, tel: 06 - 234 341 43.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.