login »
09 oktober 2018

Nieuwe subsidie maatwerk-aanpak multiprobleemgezinnen

Er is een nieuwe subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen van een model voor een effectieve maatwerk-aanpak voor multiprobleemgezinnen die een disproportionele impact hebben op de maatschappij.

Dit traject heeft als doel om psychosociale problemen, criminaliteit, overlast, en een verdere opeenstapeling van (andere) problemen met multiprobleemgezinnen te voorkomen door het zorgdomein, sociaal domein en het veiligheidsdomein beter met elkaar te verbinden in een maatwerk-aanpak.

Samenwerkingsverband

De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van onderzoekers en praktijkdeskundigen binnen de verschillende domeinen. Het gaat om een onderdeel van het programma Effectief werken in de jeugdsector, in opdracht van het ministerie van JenV.

De subsidieaanvraag moet dus door een samenwerkingsverband worden ingediend. Uiterlijk 1 december 2018 moet worden aangegeven dat er een subsidieaanvraag wordt gedaan. De uitgewerkte subsidieaanvraag moet uiterlijk 19 december worden ingediend.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de subsidieoproep op ZonMw.nl.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.