login »
09 juli 2018

Dien uw projectvoorstel in voor 2e ronde Koers en kansen

Heeft u een project (in ontwikkeling) om te voorkomen dat (ex-)gedetineerden terugvallen in de criminaliteit? Meld dit project dan aan voor het projectenlab van Koers en kansen. Het gaat om initiatieven uit de lokale praktijk rond straf en zorg.

Half juni is de tweede ronde voor het indienen van projectvoorstellen van start gegaan.

Vernieuwing sanctie-uitvoering

Het programma Koers en kansen zoekt de samenwerking tussen justitie, zorg en gemeenten. Met vernieuwing van de sanctie-uitvoering wil het programma herhaalde criminaliteit voorkomen en de sanctie-uitvoering toekomstbestendig maken.

Over het soort projecten

In principe is het ook in deze tweede tranche mogelijk voorstellen in te dienen op de volle breedte van de sanctie-uitvoering. Maar kleinschalige voorzieningen gelinkt aan een penitentiaire inrichting zijn al in voldoende mate aanwezig. Koers en kansen is nu vooral geïnteresseer in projectvoorstellen op het gebied van bijvoorbeeld forensische zorg, justitiële jeugd of technologische innovatie.

Koers en kansen kan u helpen met het opzetten van het projectvoorstel en een financiële bijdrage leveren. Het programma faciliteert ook onderzoek en monitoring en biedt u een landelijk platform om uw project meer bekendheid te geven.

Aanmelden

Meld uw project aan via dit aanmeldformulier. U kunt uw voorstel tot 15 september indienen. Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar Koers en kansen.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.