login »
09 mei 2018

Intervisiebijeenkomst Veiligheid en Zorg: Ontdek ‘anders samenwerken’

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) verzorgt op donderdag 7 juni een intervisiebijeenkomst Veiligheid en Zorg. Het thema van de bijeenkomst is ‘anders samenwerken’.

Astrid Jansen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vertelt hierover aan de hand van het ‘Interbestuurlijk Programma (IBP). In dit programma is extra geld beschikbaar voor maatschappelijke opgaven, zoals het voorkomen dat kwetsbare groepen binnen verschillende interventies van zorg en straf tussen wal en schip raken.

Wat mag wel en wat niet?

In de samenwerking tussen veiligheid en zorg is het vaak de uitdaging om zicht te krijgen op ‘wat wel en niet mag’ bij het delen van informatie. Léon Sonnenschein neemt ons mee in de wondere wereld van de mogelijkheden van gegevensuitwisseling. Wat kan dus wel! Dit alles is in de omlijsting van de privacywetgeving en de nieuwe AVG.

LVB en levensloopbenadering

Waarom het wiel uitvinden als je van elkaar kunt leren? Tijdens discussietafels staan daarom praktijkvoorbeelden en/of beproefde methoden centraal. Dit keer verkennen we de onderwerpen ‘(h)erkennen van LVB problematiek’ en de ‘levensloopbenadering voor (ex-)gedetineerden’.

Programma

12.15 uur
Inloop met lunch

13.00 uur
Introductie door Leonie Aarsen, adviseur veiligheid en zorg CCV

13.10 uur
‘Alleen ga je sneller, samen bereik je meer’ door Astrid Jansen, coördinator verbinding zorg en veiligheid bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

13.50 uur
De (on)mogelijkheden van gegevensuitwisseling gelet op privacy de AVG, door Leon Sonneschein, projectleider gegevensdeling en privacy bij ministerie van Justitie en Veiligheid

14.30 uur
Pauze

14.50 uur
Discussietafels:

  • Het (h)erkennen van LVB problematiek
    Arend Lock, ministerie van Justitie en Veiligheid
    Om passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden is het herkennen van een licht verstandelijke beperking cruciaal. Een instrument dat daarbij kan helpen is de SCIL. Eerder werd het toegepast in de (jeugd)strafrechtketen. Arend Lock vertelt hierover, maar neemt onderliggende vragen als uitgangspunt: Welke vragen spelen er bij u rondom LVB en hoe krijgt u hier zicht en grip op?
  • Levensloopbenadering binnen detentie en nazorg
    Willem Willemse, gemeente Groningen
    Om detentieschade te voorkomen heeft de gemeente Groningen in samenwerking met onder andere DJI het huidige proces van zelfmelders in kaart gebracht en daar aanpassingen op gedaan. Deze gaan zij de komende 5 jaar in een pilot testen. Zij lichten hun zienswijze toe en gaan ook graag met uw situatie aan de slag.

16.00 uur
Afsluiting per discussietafel en gezamenlijke borrel

Waarom intervisiebijeenkomsten?

Gemeenten hebben een grotere verantwoordelijkheid gekregen in het zorgdomein. Dat biedt nieuwe kansen om de verbinding met veiligheid te verstevigen. Om die kansen te zien en te benutten, is het een groot voordeel om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen, te leren van anderen en met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens intervisiebijeenkomsten bieden wij u graag de gelegenheid om samen met anderen meer te bereiken in uw eigen gemeente. U bent van harte welkom!

Komt u mee ontdekken?

De intervisiebijeenkomst Veiligheid en Zorg vindt plaats op donderdag 7 juni in de Witte Vosch aan de Plompetorengracht 3 in Utrecht. Er is plaats voor maximaal 40 deelnemers. Schrijf u hier in via het aanmeldformulier. Vol = vol!

Voor wie?

De intervisiebijeenkomst is vooral interessant voor beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid, beleidsmedewerkers sociaal domein en wijkteammanagers. De bijeenkomst is kosteloos.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.