login »
07 maart 2018

Daling geregistreerde jeugdcriminaliteit zet door

De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland is in de periode 2007 tot 2017 jaarlijks gedaald. Dat blijkt uit de meest recente Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) van het WODC en het CBS. Mogelijke verklaringen zijn onder meer veranderende opsporingsprioriteiten, registratie-effecten, de digitalisering van de samenleving en toegenomen beveiliging.

De daling is niet bij iedere subgroep of overal in Nederland even sterk. Binnen gemeentes verloopt de daling schoksgewijs met variatie binnen buurten. En in een enkel geval is sprake van stabilisatie van de trend.

Achtergrondkenmerken

De landelijke daling in jeugdige geregistreerde verdachten en strafrechtelijke daders doet zich voor ongeacht achtergrondkenmerken (zoals leeftijd, migratieachtergrond, gezinssamenstelling, al dan niet schoolgaand, wel of niet voortijdig schoolverlaters), woongemeente of gemeente waar het delict is gepleegd.

De MJC wordt tweejaarlijks op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd.

Download

Monitor Jeugdcriminaliteit 2017

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.