login »
05 april 2018

Recidive onder daders van huiselijk geweld stabiel

De recidive onder daders van huiselijk geweld die veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 2013 is vrij stabiel. Zo’n 30 tot 33 procent van de veroordeelde daders van huiselijk geweld is binnen twee jaar opnieuw veroordeeld voor enig delict. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

Verder blijkt dat veroordeelde daders van huiselijk geweld vaak meer dan één keer met justitie in aanraking komen en zich niet beperken tot huiselijk geweld. Ze worden veroordeeld voor verschillende typen delicten, waaronder veel geweldsdelicten buiten de huiselijke kring.

Toename beleidssepots

Voorts blijkt uit het onderzoek dat de meeste huiselijk geweld strafzaken in 2013 zijn afgedaan met een werkstraf (36%) of beleidssepot (33%). In het laatste geval ziet het Openbaar Ministerie af van vervolging op grond van het algemeen belang.
Opvallend is dat het aandeel beleidssepots sterk is toegenomen in de tijd, van ongeveer 10% in 2008-2010 tot 33% in 2013. Dit komt doordat daders van huiselijk geweldzaken steeds vaker een forensisch zorgtraject in worden geleid.

Effectiviteit interventies

De komende jaren zal de recidive onder daders van huiselijk geweld door het WODC gevolgd blijven worden. Daarnaast zal worden onderzocht hoe de recidive onder daders van kindermishandeling in kaart kan worden gebracht.
Ten slotte zal onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van interventies gericht op het voorkomen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Naast het recidiveonderzoeksprogramma voert het WODC momenteel ook een prevalentiestudie uit naar huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze studie zal in het najaar gepubliceerd worden.

Downloads

Recidivecijfers

De achterliggende recidivecijfers zijn ook te raadplegen via REPRIS, een webapplicatie waarbij recidivecijfers van verschillende dadergroepen op te vragen zijn.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.