login »
05 april 2018

Jaarverslag Actiecentrum Veiligheid en Zorg beschikbaar

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) heeft onlangs zijn jaarverslag gepubliceerd: 'Met zorg aangepakt'. Het AcVZ fungeert als Veiligheidshuis voor Amsterdam-Amstelland.

In dit jaarverslag gaat onder meer aandacht uit naar de Top600- en de Top400 aanpak, detentie en terugkeer, de casuïstiekaanpak Radicalisering en het regiemodel van het AcVZ.

Pilots

Daarnaast heeft het AcVZ in 2017 een aantal pilots gedraaid, afgerond of in gang gezet. Zo werd er in 2017 een start gemaakt met de pilot aanpak Veelplegers huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). In de pilot Criminele Families vond onderzoek plaats naar crimineel gedrag dat binnen een familie van de ene op de andere generatie overgaat. En de pilot Verwarde Verdachten werd omgezet naar een reguliere werkwijze.

Download

Met zorg aangepakt, Jaarverslag AcVZ 2017

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.