login »
05 april 2018

'Koers en kansen' zoekt projecten die recidive verminderen

Het ministerie van JenV is voor zijn programma ‘Koers en kansen’ op zoek naar lokale initiatieven rond straf en zorg die voorkomen dat mensen terugvallen in de criminaliteit.

Binnen het programma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering slaan justitie, zorg en gemeenten de handen ineen voor een effectievere aanpak van recidive. Dit om herhaalde criminaliteit te voorkomen en de sanctie-uitvoering toekomstbestendig maken.

Drie veranderlijnen

(Keten)partners kunnen tot 30 april vernieuwende en domeinoverstijgende initiatieven aandragen. Deze initiatieven moeten passen binnen de drie veranderlijnen waarlangs Koers en kansen werkt:

  1. de levensloop van de dader staat centraal;
  2. de sancties moeten aansluiten op de lokale situatie (veilig dichtbij);
  3. het maatschappelijk resultaat is het belangrijkste doel.

Kijk voor meer informatie en het aanmelden van projecten op de vernieuwde site: sanctieuitvoering.nl.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.