login »
21 september 2017

Opening Veiligheidshuis Parkstad

Het Veiligheidshuis Parkstad is gisteren officieel geopend. Het nieuwe Veiligheidshuis, een fusie van de voormalige Veiligheidshuizen Kerkrade en Heerlen, is gehuisvest in het stadskantoor in Kerkrade.

Samenwerkingsovereenkomst

Tijdens de feestelijke en drukbezochte aftrap zetten acht burgemeesters uit de regio hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast hebben de 53 ketenpartners het privacyconvenant ondertekend. Frank Koen (opsteller van de Toekomstverkenning Veiligheidshuizen) en Leon Sonnenschein (projectleider Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein) hielden beiden een inspirerende inleiding. Na een afsluitende borrel was het Veiligheidshuis Parkstad officieel een feit.

Het Veiligheidshuis Parkstad is een samenwerkingsverband van de acht gemeenten in de Parkstadregio. Het samenwerkingsverband is formeel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarin het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van Kerkrade, Heerlen en Landgraaf. Daarnaast is er een Bestuurlijk Overleg waarin de burgemeesters en/of de wethouders Zorg van de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn.

Veiligheidshuis

Binnen het Veiligheidshuis Parkstad werken acht procesregisseurs die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het primaire proces. Hun hoofdtaak is het samenbrengen van medewerkers van instellingen uit het justitiële en zorgdomein om, via procesregie rond complexe casuïstiek, de criminaliteit en overlast in de regio terug te dringen. Naast de acht procesregisseurs telt het Veiligheidshuis Parkstad drie procesondersteuners en een coördinator.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.