login »
31 mei 2016

Vijf jaar ZSM en reclassering, een paar cijfers op een rij

Vorig jaar werd 24% van alle reclasseringsadviesaanvragen door justitiële partners via ZSM verstrekt. ZSM werd vandaag vijf jaar geleden gestart om een betere doorstroming in de strafrechtketen te realiseren. Tijd om de balans op te maken.

Bij elkaar aan tafel

ZSM (Zo Snel Mogelijk) is een samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland en de drie reclasseringsorganisaties. Deze organisaties zitten letterlijk bij elkaar aan tafel om binnenkomende strafzaken te beoordelen en de officier van justitie van advies te voorzien.

Vijf jaar na dato is deze aanpak uitgegroeid tot onmisbare samenwerking aan de voorkant van de strafrechtketen; daar waar verdachten voor het eerst te maken krijgen met aan justitie gelieerde organisaties.

Duizenden adviezen

Naast het toezicht houden op verdachten en veroordeelden, en het toezien op de uitvoering van de werkstraf, brengen de drie reclasseringsorganisaties zo’n 30.000 adviezen op jaarbasis uit aan de rechtelijke macht. De reclasseringsorganisaties zijn Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Reclassering Nederland.

Duidelijke toename

De reclasseringsorganisaties hebben de cijfers van het advies aan justitiële partners van de afgelopen vier jaar op een rij gezet. Vier jaar omdat in 2011 een ander cliëntvolgsysteem is ingevoerd. Vanaf 2012 is een duidelijke toename van het aantal reclasseringsadviezen via ZSM te zien. Vorig jaar werd 24% van alle reclasseringsadviesaanvragen door justitiële partners via ZSM verstrekt. In 2012 was dat nog geen 2%. De eerste maanden van 2016 laten nu al een stijging zien: zo’n 26% van alle reclasseringsadviesaanvragen loopt via ZSM.

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.