login »
26 april 2016

Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond: perspectief 2016, terugblik 2015

Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond heeft een publicatie gepresenteerd waarin het terugkijkt op het afgelopen jaar en het perspectief voor 2016 schetst. Volgens ketenmanager Esther Jongeneel is dat perspectief volop aanwezig.

Sociale systeem

In het Veiligheidshuis wordt onder één dak samengewerkt aan een persoonsgerichte aanpak, met een systeemgerichte benadering. Dat wil zeggen dat de aanpak zich niet alleen beperkt tot de persoon zelf, maar zich ook richt op het ‘sociale systeem’ waarin de betrokkene zich beweegt (zoals de ouders, broertjes/zusjes). Daarbij wordt gebiedsgericht, slachtoffergericht en contextgericht gewerkt.

Positieve tendens

Doel is het terugdringen van criminaliteit en recidive in de regio Rotterdam-Rijnmond. “De werkwijze heeft succes. De cijfers op het gebied van veiligheid in de regio laten een positieve tendens zien. Dit document is daar een illustratie van. Het is deels bedoeld als terugblik, maar meer nog als perspectief voor het komende jaar”, stelt ketenmanager Esther Jongeneel in haar voorwoord.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.