login »
26 april 2016

Veiligheidshuis Brabant Zuidoost, jaarverslag 2015

Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft het jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit cijfermatige overzichten, een overzicht van de activiteiten en een toelichting op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Decentralisaties in het sociale domein

Binnen het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost wordt complexe casuïstiek besproken, waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen de justitiële -, bestuurlijke - en de zorgkant. In 2015 heeft het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost met name de verbinding gelegd met de decentralisaties in het sociale domein, waaronder Jeugdzorg en Wmo.

Complexe radicaliseringszaken

Het afgelopen jaar heeft het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost ook zijn eerste ervaringen opgedaan met procesregie op complexe radicaliseringszaken. Een relatief nieuw en uitermate ingewikkeld onderwerp, dat de komende tijd zeker nog veel aandacht krijgt. Van belang is om samen goed te kijken welke aanpak het beste resultaat oplevert en zo kan bijdragen aan het ontwikkelen van passend beleid op deze complexe casuïstiek.

Persoons Gerichte Aanpak (PGA)

Sinds 1 augustus 2015 voert het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost ook procesregie op de zogenaamde Persoons Gerichte Aanpak (PGA). Deze aanpak richt zich specifiek op plegers van delicten met ernstige gevolgen voor het leven en welzijn van de slachtoffers en/of de omgeving. Het gaat hierbij om overvallen, straatroof, woninginbraak en geweldsdelicten. Ook leiders van criminele jeugdgroepen en criminelen die herhaaldelijk in de fout gaan, vallen hieronder.

Veiligheidshuizen Oost Brabant

In juli 2015 heeft bureau Berenschot aan de Bestuurlijke Regiegroep Veiligheidshuizen Oost Brabant aanbevelingen gedaan voor een eenduidige werkwijze voor de drie Veiligheidshuizen in Oost Brabant. De aanbevelingen zijn verder uitgewerkt, vertaald naar de praktijk. Na besluitvorming kan de implementatie dit jaar plaatsvinden.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.