login »
25 februari 2016

Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden 2016

Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft het jaarplan 2016 afgerond. In dit jaarplan beschrijft het Veiligheidshuis de activiteiten voor het komende jaar.

Het Veiligheidshuis Haaglanden heef een succesvol en druk jaar achter de rug. In 2015 zijn plannen van aanpak gemaakt voor leden van criminele groepen, is de aanpak van overvallers en stelselmatige daders in goede banen geleid en zijn hooligans integraal besproken. Dit gebeurde naast de behandeling van actuele meldingen en de doorontwikkeling en uitvoering van de aanpak van jihadisten.

Activiteitenprogramma

Het activiteitenprogramma is sinds de invoering van de focusaanpak in 2012 continu gegroeid en doorontwikkeld. Dit heeft ook een keerzijde. Zowel de druk op het Veiligheidshuis als op de ketenpartners neemt toe, waardoor het steeds moeilijker wordt om de kwaliteit te blijven waarborgen. In de loop van 2015 is het Veiligheidshuis met de partners in gesprek gegaan over de prioriteiten. Daarbij is gekeken welke activiteiten het belangrijkst zijn voor het gezamenlijke doel: de veiligheid in de regio Haaglanden.

Het jaarplan bestaat uit drie onderdelen:

  • Deel I beschrijft waar het Veiligheidshuis zich in 2016 op gaat inzetten.
  • Deel II bevat informatie over het Veiligheidshuis Haaglanden in het algemeen, de structuur van de organisatie en de werkprocessen van het Veiligheidshuis.
  • Deel III geeft inzicht in de financiering en begroting.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.