login »
24 oktober 2016

Internationale toolkit voor preventie radicalisering

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad voor Euorpa heeft een toolkit voor de preventie van radicalisering gepresenteerd. De toolkit biedt lokale en regionale overheden handvatten bij het organiseren van interculturele en interreligieuze dialoog.

De toolkit is onderdeel van de strategie voor het tegengaan van radicalisering op lokaal niveau.

Inhoud toolkit

De toolkit bestaat uit de richtlijn voor de preventie van radicalisering, de 12 principes van interreligieuze dialoog, diverse factsheets en best practices. De doelgroepen zijn lokale overheden, verenigingen van gemeenten en het maatschappelijk middenveld.

De toolkit is online beschikbaar in 36 talen. De rapporteur, Bert Bouwmeester (burgemeester van Coevorden), benadrukt dat de toolkit een levend instrument is die blijvend wordt ontwikkeld.

Meer informatie