login »
23 november 2016

Stand van zaken aanpak personen met verward gedrag

De VNG heeft ledenbrief opgesteld met daarin een overzicht van de stand van zaken rond de aanpak van personen met verward gedrag. De brief gaat in op de rol van gemeenten, geeft een doorkijk naar verwachte ontwikkelingen en stelt de onverzekerdenproblematiek aan de orde.

Hoog op de agenda

Het onderwerp ‘personen met verward gedrag’ staat hoog op de agenda, zowel op rijksniveau, als bij gemeenten. Voor gemeenten komt de problematiek rond personen met verward gedrag steeds nadrukkelijker in beeld als gevolg van decentralisaties.

De VNG was daarom een jaar geleden samen met de ministeries V&J en VWS opdrachtgever van het aanjaagteam Verwarde Personen, en vervult dezelfde rol voor de opvolger: het schakelteam Personen met Verward Gedrag. Onno Hoes is hiervan de voorzitter.

Meer informatie