login »
23 februari 2016

Tussenrapportage aanjaagteam Verwarde Personen

Het aanjaagteam Verwarde Personen heeft vrijdag een tussenrapportage gepresenteerd. De rapportage beschrijft wat het aanjaagteam in de oriƫnterende fase heeft opgehaald over de huidige situatie rondom personen met verward gedrag in Nederland.

Praktische handreikingen

De tussenrapportage biedt gemeenten, ketenpartners en personen met verward gedrag en hun directe omgeving praktische handreikingen om in de lokale praktijk hun eigen sluitende aanpak van ondersteuning en zorg op te zetten. Het is de bedoeling dat alle gemeenten aankomende zomer een sluitende aanpak hebben. Om dit te realiseren zullen alle partners gezamenlijk vanuit het persoonsgerichte perspectief, domeinoverstijgend moeten doorpakken. Het aanjaagteam Verwarde Personen streeft ernaar dit te bevorderen.

Stimuleren goede praktijken

Het aanjaagteam zal daarom de komende tijd goede praktijken blijven stimuleren en hulp bieden bij het oplossen van knelpunten. Dat kan ook gaan om structurele belemmeringen die niet op lokaal niveau opgelost kunnen worden, maar waar een belangrijke rol is weggelegd voor de rijksoverheid. De tussenrapportage doet hiervoor al een aantal aanbevelingen.

Downloads