login »
22 april 2016

Veiligheidshuis Baronie Breda, jaarverslag 2015

Het Veiligheidshuis Baronie Breda heeft zijn jaarverslag 2015 gepresenteerd. Na een korte inleiding, waarin het Veiligheidshuis in vogelvlucht wordt beschreven, volgt een hoofdstuk over de aanpak van complexe problematiek. Verder bestaat het jaarverslag uit een beschrijving van de netwerkfunctie en een financiële verantwoording.

Flinke uitdaging

In 2015 stond het Veiligheidshuis volgens manager Ro Kartodirdjo voor een flinke uitdaging. In zijn voorwoord schrijft hij dat het veld van straf en zorg geheel is veranderd. “Vanwege de financiële crisis, bezuinigingen, maar vooral ook door de transities in het sociaal domein en de centralisaties bij justitie en politie. Organisaties zijn opnieuw ingericht. Er zijn nieuwe of vernieuwde samenwerkingsverbanden ontstaan voor structureel bilateraal overleg, zoals Centra voor Jeugd en Gezin en Sociale Wijkteams.”

Focussen

Het Veiligheidshuis had volgens Kartodirdjo de opdracht om zich te focussen op de meest complexe problematiek op het terrein van de sociale veiligheid. “Terwijl er al jaren steeds meer zaken werden opgepakt, betekende het nu juist minderen.” Het Veiligheidshuis zette vooral in op vraagstukken waarbij men binnen de reguliere ‘eigen’ keten niet voldoende tot een duurzame, doeltreffende oplossing kan komen.

Ingezette traject voortzetten

Deze zaken zijn met extra aandacht en extra energie opgepakt. Maar het kan nog beter. Het komende jaar wil het Veiligheidshuis Baronie Breda het ingezette traject voortzetten. Dat wil zeggen: signalen van bestuurders omzetten naar aanpak op straat, en professionals helpen bij de meest complexe problematiek. Als er andere regels nodig zijn om nieuwe problemen het hoofd te bieden, zal het Veiligheidshuis niet aarzelen om aan de bel te trekken.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.