login »
18 april 2016

Het sociaal domein en veiligheidsdomein in verbinding

Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland en kenniscentrum Movisie hebben een handreiking opgesteld met daarin tips voor goede verbinding tussen het sociaal- en veiligheidsdomein. Een optimale verbinding tussen deze domeinen is van cruciaal belang om in te grijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Tips

De handreiking geeft hierover advies aan de beleidsambtenaar sociaal domein en aan de beleidsambtenaar openbare orde en veiligheid. Daarbij worden voor ieder vijf tips uitgewerkt. De tips betreffen bijvoorbeeld samenwerking en rolverdeling tussen de betrokken partijen en netwerken, en afstemming van buurtanalyses met veiligheidsanalyses.

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.