login »
16 november 2016

Verslag Landelijke Stuurgroep Veiligheidshuizen

Het Schakelteam personen met verward gedrag, informatiedeling en de verbinding van zorg en veiligheid. Deze thema’s stonden centraal tijdens de bijeenkomst van de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen op donderdag 27 oktober. Tevens kwam de verdere invulling van de meerjarenagenda uitgebreid aan bod.

Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam personen met verward gedrag, kwam langs voor een kennismaking. De opdracht van het Schakelteam is dat er per 1 oktober 2018 een sluitende aanpak in de regio’s is. Begin december treedt het Schakelprogramma uitgebreid naar buiten en wordt duidelijk hoe het team aan de slag gaat met deze opdracht van het Rijk en de VNG.

Informatiedeling in Veiligheidshuizen

Privacyvraagstukken vormen voor veel professionals uit het zorg- en veiligheidsdomein een belemmering om op juiste wijze informatie met elkaar te delen. Er zijn nog teveel vragen en onzekerheden over wat wel en niet precies mag en onder welke voorwaarden. Om privacy beter te kunnen organiseren en in te bedden is er een project gestart waar een oplegnotitie de uitkomst van zal zijn. Deze zal uit twee onderdelen bestaan:

  • Juridisch handvat (rond december)
  • Online tool voor professionals (voorjaar 2017)

Verbinding zorg en veiligheid

De stuurgroep ziet voor zichzelf een rol bij het verbinden van het justitieel, zorg- en sociaal domein. De Persoonsgerichte aanpak (PGA) moet als leidend principe gehanteerd worden, maar de context mag hierbij niet uit het oog verloren worden. De stuurgroep erkent de behoefte om het Veiligheidshuis meer een gezicht te geven in het zorg- en veiligheidsdomein. Door het netwerkkarakter is het echter lastig om het Veiligheidshuis te profileren. De stuurgroep vindt het belangrijk dat er meer eenduidigheid komt in wat de samenwerking op moet leveren, maar dat er wel ruimte blijft voor regionale diversiteit.

Meerjarenagenda Veiligheidshuizen

De klankbordgroep en de managers Veiligheidshuizen hebben behoefte aan een brede agenda Verbinding zorg en veiligheid. Daaronder vallen ook enkele concrete en praktische punten waar aan gewerkt moet worden om de Veiligheidshuizen verder door te kunnen ontwikkelen. De stuurgroep herkent zich in de meerjarenagenda en heeft ingestemd met het organiseren van een congres over de verbinding van het zorg- en veiligheidsdomein in het eerste kwartaal van 2017.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.