login »
16 september 2016

Het paard achter de wagen

Voor triage, aanpak op maat en begrip van achtergronden is specialistische kennis onontbeerlijk. Dat stelt Janine Janssen in het Tijdschrift voor de Politie. Hierin beschrijft zij de geschiedenis van de triage en de huidige selectie in de veiligheidszorg, waarbij zowel generalisten als specialisten een rol vervullen. De positie van de laatste is echter onder druk komen te staan.

Veiligheidszorg

Bij triage gaat het erom, om op basis van een inschatting van de casuïstiek en de aanwezige mogelijkheden voor de behandeling, tot een selectie te komen: wie krijgt welke behandeling en wanneer? Deze term wordt inmiddels ook gebruikt in de veiligheidszorg, bijvoorbeeld bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De vraag is dan: in welke mate is er specialistische kennis nodig en in welke fase moet daarvan gebruikgemaakt worden?

Specialistische kennis

Deze specialistische kennis is volgens de auteur zeer belangrijk. Ten eerste vanwege de complexiteit van de casuïstiek. Het is bijvoorbeeld een groot verschil of het om huiselijk of om eergerelateerd geweld gaat. Ten tweede zijn de middelen beperkt, zowel bij de politie als in de veiligheidszorg. Daardoor moet onderscheid gemaakt kunnen worden tussen gevallen waarbij hulp direct nodig is en hulpvragen die kunnen worden doorverwezen.

Auteur

Janine Janssen is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de Nationale politie en lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties aan de Avans Hogeschool in Den Bosch.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.