login »
15 december 2016

Schakelprogramma Personen met Verward Gedrag gepresenteerd

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft gisteren haar programma voor de komende twee jaar gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Onder de titel 'Niemand tussen wal en schip' zet het Schakelteam in op de implementatie van alle bouwstenen, waarbij de persoon zelf centraal staat.

Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam, over de missie: “In de ondersteuning, opvang en zorg van mensen met verward gedrag is het van groot belang dat de persoon zelf en zijn familie centraal staan. Dat hulpverleners nauw samen werken en niet loslaten voordat een ander het overgenomen heeft. Zo raakt niemand tussen wal en schip.”

Om dat te bereiken is het de bedoeling dat alle gemeenten en regio’s per 1 oktober 2018 beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Schakelprogramma

De komende twee jaar (2017/2018) gaat het Schakelteam aan de slag om ervoor te zorgen dat overal in Nederland een goed werkende aanpak komt voor mensen met verward gedrag. Ook als die mensen strafbare feiten pleegden, gevaarlijk (b)lijken, zorg mijden en geen netwerk (meer) hebben. Inzet is om met elkaar in te zetten op het voorkomen van persoonlijk leed en maatschappelijke overlast.

Rol van het Schakelteam

Het Schakelteam verbindt partijen, stimuleert en faciliteert het werkbaar krijgen van de sluitende aanpak, zoals geïntroduceerd door het Aanjaagteam Verwarde Personen, in de praktijk. Een aanpak waarin de persoon met verward gedrag en zijn familie centraal staan.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van een sluitende aanpak ligt bij alle betrokken ketenpartners, zowel lokaal als regionaal, onder regie van de gemeente. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van landelijke randvoorwaarden ligt bij de overheden en de landelijke partners, waaronder de zorgverzekeraars.

Schakelagenda 2017

Voor 2017 heeft het Schakelteam zich onder meer tot doel gesteld:

  • De negen bouwstenen verdiepen en handvatten voor de uitvoering ontwikkelen
  • Casuïstiek van mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen met experts verdiepen om oplossingsrichtingen te formuleren en eventuele structurele knelpunten te achterhalen
  • De realisatie stimuleren van meldpunten waar mensen dag en nacht signalen en zorgen kunnen melden.
  • In beeld brengen hoe ver gemeenten en regio’s in Nederland zijn met het realiseren van een sluitende aanpak.

Downloads