login »
15 juli 2016

Jaarverslag Veiligheidshuis Fryslân 2015

Het Veiligheidshuis Fryslân heeft zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de highlights, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Tot slot geeft het jaarverslag een korte blik op de toekomst.

Voor het Veiligheidshuis Fryslân stond 2015 in het teken van doorvaren op de ingezette koers. Dit vanzelfsprekend met oog voor de veranderingen in het netwerk van het Veiligheidshuis.

Transitie in het sociale domein

Een essentiële verandering die ook zijn weerslag op het Veiligheidshuis heeft betrof de transitie in het sociale domein. De transitie betekent dat het Veiligheidshuis nog meer bij het lokale veld aansluit en de focus legt op het goed verbinden van lokaal en bovenlokaal georganiseerde partijen, evenals het goed verbinden van het sociale- en veiligheidsdomein.

Het voeren van procesregie is als corebusiness van het Veiligheidshuis volop opgepakt in 2015. Ten opzichte van 2014 is het aantal maatwerkzaken waarin procesregie is gevoerd met 45% gestegen. De advies- en ondersteuningsfunctie van het Veiligheidshuis is in 2015 onverminderd voortgezet en wordt de komende jaren, naast het voeren van procesregie, steeds belangrijker.

Aanpak mensen met verward gedrag

In het kader van de ontwikkelfunctie is het Veiligheidshuis vanaf 2015 onder andere intensief betrokken bij mensen met verward gedrag. Zo is een eerste aanzet gedaan om een Veiligheidshandboek “aanpak mensen met verward gedrag’ te maken en om te komen tot een doorbraakteam. Beiden zijn inmiddels gerealiseerd.

Het Veiligheidshuis bracht met de netwerkpartners 85% van de aangemelde zaken binnen een jaar weer op de rit (60% binnen een half jaar). Dit is een ‘mooie ‘score’, aangezien het Veiligheidshuis zich op de meest complexe en weerbarstige veiligheidsproblematiek richt. In 15% van de gevallen vergt de aanpak een zeer lange adem, of wordt er met elkaar geen adequate oplossing gevonden. Deze mensen komen veelal in een ‘carrousel’ van straffen, zorg aanbieden, straffen, zorg aanbieden terecht of gaan dermate over de schreef dat een lange straf volgt.

Blik op de toekomst

Tot slot geeft het jaarverslag een korte blik op de toekomst. Het doorontwikkelingsplan van het Veiligheidshuis voor 2017 en 2018 is klaar. Het Veiligheidshuis vaart de komende twee jaar met dezelfde omvang, werkwijze en organisatievorm verder. Essentiele pijler hierbij is dat het Veiligheidshuis aansluit bij de transformatie van het sociale domein en deze ondersteunt. Het Veiligheidshuis legt hierbij verbinding met het veiligheidsdomein met ZSM als kloppend hart van de justitiële partners.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.