login »
15 juni 2016

E-book 'Tijdig signaleren en ingrijpen: van levensbelang'

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) monitorde in de periode 2015-2016 de aanpak van tijdig signaleren en ingrijpen in zogenoemde proeftuinen in Rotterdam, Schiedam en Groningen. De proeftuinen bestonden uit: de gemeente
Schiedam, de gemeente Rotterdam en de Veilig Thuisorganisatie en het Veiligheidshuis in Groningen. Over deze aanpak is nu een e-book gepubliceerd.

Herkenbaar

Veel jeugd- en veiligheidsprofessionals van gemeenten kennen genoeg voorbeelden waarbij ze het gevoel hebben dat er bij een kind iets niet klopt of niet goed loopt. Er zijn signalen, bijvoorbeeld dat het gedrag niet past bij de leeftijd. Je kunt het signaal krijgen, maar dan? Hoe pak je signalen op, waar en wanneer begin je als professional met ingrijpen, wat moet je hiervoor georganiseerd hebben? Welke afspraken zijn nodig?

Werkwijzen beproefd

In de proeftuinen werden verschillende werkwijzen beproefd. Elk van hen met een andere invalshoek, en tegelijk richtten alle proeftuinen zich op tijdig signaleren en ingrijpen. Daarmee wordt bedoeld dat een professional bij een gemeente een dreigend probleem signaleert bij risicojeugd en jeugdgroepen, en ook ernaar handelt.

De opbrengsten

Nicole Langeveld is projectleider bij het CCV. "Het e-book bevat de opbrengsten uit deze drie proeftuinen. Enkele pijlers zijn doorslaggevend gebleken bij tijdig signaleren en ingrijpen. Dan gaat het om draagvlak creƫren, samenwerken en de inzet van sleutelfiguren. Het e-book bevat ook een aantal lessons learned." Zij geeft verder aan dat het e-book gezien moet worden als een inspiratiebron voor jeugd- en veiligheidsprofessionals die nog eerder willen signaleren en ingrijpen.

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.