login »
14 juni 2016

WODC-monitor Veelplegers 2016

Het WODC heeft de Monitor Veelplegers 2016 gepubliceerd. Deze monitor en bijbehorende factsheet brengen de trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003 tot en met 2014 in kaart.

Ontwikkelingen

Een zeer actieve veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van vijf jaren processen-verbaal tegen zich opgemaakt zag worden voor meer dan tien misdrijffeiten, waarvan ten minste één misdrijf in de laatste twaalf maanden, terug te rekenen vanaf de pleegdatum van het laatst gepleegde misdrijffeit.

De monitor brengt de aantallen veelplegers in Nederland in kaart en volgt de ontwikkelingen in de tijd. Ook wordt bijgehouden welke achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive zeer actieve volwassen veelplegers hebben.

Beleid

In de afgelopen jaren is de aanpak van veelplegers een belangrijk speerpunt van het beleid geweest. Het idee is een aanzienlijke reductie in de recidive teweeg te kunnen brengen door je te richten op een hoog-risicogroep van bekende daders die veel delicten plegen. Om de omvang van deze groep en de delicten die ze plegen te volgen, ontwikkelde het WODC de monitor.

De hoofdvraag die in de factsheet wordt beantwoord, is: Welk verschuivingen hebben zich voorgedaan in de aantallen veelplegers, hun delictgedrag, hun achtergrondkenmerken, de recidive en hun insluitingspercentage?

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.