login »
13 juni 2016

Voorjaarsnota 2016 Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft onlangs zijn Voorjaarsnota 2016 gepubliceerd. Deze nota gaat in op de veranderende rol van het OM in het sociale domein, de extra taken van het OM en de noodzaak tot extra investeringen.

De voorjaarsnota onderbouwt per thema welke ontwikkelingen op het OM afkomen en welke inhoudelijke vernieuwing dat vraagt. Het gaat daarbij onder meer om de ontwikkelingen in het sociale domein (zorg-straf).

Nieuwe aanpakken

De grote decentralisaties in het sociale domein hebben tot veelbelovende nieuwe aanpakken geleid, die vaak al op wijk- en buurtniveau (wijkteams) beginnen. Die aanpak is ook voor de strafrechtketen van belang, met het OM als samenwerkingspartner. Een groot deel van de populatie in de strafrechtketen bestaat uit personen met emotionele, psychische en/of verstandelijke problematiek, of personen die anderszins verward zijn. Dit speelt in het bijzonder op de terreinen jeugd, huiselijk geweld, zeden, en geweld in het publieke domein.

Incidenten en onderzoeken laten keer op keer zien dat er nog veel verkokerd en langs elkaar heen gewerkt wordt. Dit vraagt om een multidisciplinaire en systeemgerichte benadering waarbij de strafrechtelijke interventie en andersoortig ingrijpen elkaar versterken. Het OM wil investeren in de samenwerking gericht op informatie-uitwisseling, triage en casusoverleg.

Resultaten

De nota gaat ook in op de resultaten die behaald kunnen worden door extra investeringen.

Dit zijn onder meer:

  • Aansluiting op de overleggen rond Veilig Thuis en de 43 nieuwe jeugd regio's;
  • De extra capaciteit leidt in eerste instantie tot betere kwaliteit en niet per definitie tot een stijging van het aantal zaken. Tegelijkertijd kan een investering in de netwerkfunctie van het OM er wel toe leiden dat het aantal zaken toeneemt. Een beter vindbaar en benaderbaar OM dat in verbinding staat met het sociale domein, zal meer meldingen krijgen.

Download

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.