login »
11 november 2016

Factsheet 'Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis'

Begin 2017 worden alle Veilig Thuis-organisaties getoetst of zij samenwerkingsafspraken hebben vastgelegd met gemeenten over de overdracht van meldingen aan het lokale veld. De VNG-factsheet 'Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis' geeft een overzicht van de minimale afspraken.

Werksessies

Ter voorbereiding op de bezoeken van de inspecties in 2017 heeft het VNG-programma Veilig Thuis vijf werksessies voor vertegenwoordigers van Veilig Thuis en van gemeenten gehouden. Daarin is het toetsingskader van de inspecties voor Stap 2 geoperationaliseerd en een verdere basis is gelegd voor gedeelde kwaliteitskaders voor Veilig Thuis.

Gezamenlijke afspraken

Het tot stand brengen van de samenwerkingsafspraken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Veilig Thuis. Voor de Veilig Thuis-organisaties is hier een duidelijke eindtermijn aan gekoppeld: het inspectiebezoek dat in het eerste kwartaal van 2017 zal plaatsvinden. Gemeenten, als opdrachtgevers van Veilig Thuis, worden opgeroepen Veilig Thuis-organisaties zoveel mogelijk te faciliteren bij het tot stand brengen van de afspraken.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.