login »
06 april 2016

Onderzoekers pleiten voor meer aandacht preventie huiselijk geweld

Het Verwey-Jonker Instituut en Atria hebben vandaag een rapport gepubliceerd over best practices die ze in vijf Europese landen hebben verzameld. De onderzoeksinstituten concluderen in dit rapport dat de vicieuze cirkel van huiselijk geweld wel degelijk doorbroken kan worden.

Deze verkennende studie laat zien dat er verschillende praktijken zijn die veelbelovend zijn ter preventie van geweld in relaties en het voorkomen van de overdracht en herhaling van geweldsproblemen in volgende generaties. Tegelijkertijd staan de op preventie gerichte interventies en beleid op dit vlak eigenlijk nog in de kinderschoenen, stellen de onderzoekers. De afgelopen vier decennia ging de aandacht vooral uit naar maatregelen ter opvang, bescherming en ondersteuning. Primaire preventie verdient volgens de onderzoekers meer aandacht.

Miljoenen euro’s

Binnenlands Bestuur becijfert op basis van het rapport dat gemeenten miljoenen euro’s kunnen besparen door huiselijk geweld te voorkomen. “Huiselijk geweld kost de overheid naar schatting jaarlijks 280 miljoen euro. De kosten van kindermishandeling worden geschat op ongeveer 1 miljard euro per jaar. Bekend is dat deze ingrijpende vorm van geweld van generatie op generatie doorgegeven wordt.”

Leidraad voor gemeenten

Atria en het Verwey-Jonker Instituut starten de komende weken naar aanleiding van dit onderzoek werksessies samen met diverse gemeenten door heel Nederland. Tijdens deze werksessies wordt met beleidsmakers en professionals vanuit de werkpraktijk een leidraad ontwikkeld. Deze biedt aanknopingspunten om aan de slag te gaan met programmatisch preventiebeleid gericht op het doorbreken van het overdragen van geweld van de ene generatie op de volgende.

Slotconferentie

Tijdens de slotconferentie 'Een effectieve systeemaanpak van huiselijk geweld' op 7 juni, presenteren de onderzoekers de resultaten van hun verkenning en de resultaten van de werksessies aan beleidsmedewerkers huiselijk geweld, sociale zaken en jeugd, professionals uit de zorg- en veiligheidsketen en lokale en landelijke inkopers van preventieprogramma's en methodieken. Tijdens deze conferentie worden ook de resultaten van de Follow-up Genderscan (FUG) gepresenteerd.

Meer informatie

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.