login »
05 december 2016

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Brabant Zuidoost ondertekend

Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (VHHBZO) heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het bestuur, gemeenten en ketenpartners ondertekenden afgelopen vrijdag de overeenkomst die de fundering is onder het VHHBZO.

Het diverse gezelschap werd welkom geheten door VHHBZO-manager Tom Pietermans en Alfred Veltman, burgemeester van Someren. Veltman, die tevens voorzitter van het dagelijks bestuur is, benadrukte hoe het Veiligheidshuis “een mooi instrument is om zorg en veiligheid bij elkaar te brengen”.

Dwars door domeinen heen

Daarna was het woord aan gastspreker Frank Koen. Hij is, naast interim-burgemeester van Katwijk, ook de schrijver van het stuk ‘Verkenning naar de toekomst van de Veiligheidshuizen, Zorg voor het Veiligheidshuis, de gemeenten aan zet’.

Daarvoor deed hij, in opdracht van de VNG, het afgelopen jaar onderzoek naar de toekomst en ontwikkeling van de 32 Veiligheidshuizen en de rol van gemeenten daarin. Tijdens zijn presentatie stipte hij enkele relevante bevindingen aan. Hij benadrukte dat het Veiligheidshuis, als expertisecentrum voor (de aanpak van) complexe zorg- en veiligheidsvraagstukken, van belang is en blijft, omdat “processen nu eenmaal dwars door domeinen heen gaan”.

Regiegroep

Namens de gemeenten en andere samenwerkingspartners werd vervolgens de samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd. Partners die niet bij het tekenmoment konden zijn, hebben deze week nog de gelegenheid de overeenkomst te ondertekenen. Zo zullen diverse burgemeesters donderdag hun handtekening zetten tijdens het veiligheidsregio-overleg van 8 december.

De ‘Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Brabant Zuidoost 2016’ onderstreept nut en noodzaak van de structurele, intensieve samenwerking van alle partners. Er is onder meer in vastgelegd dat er een Regiegroep komt, die bijdraagt aan de domeinoverstijgende samenwerking en de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.