login »
04 oktober 2016

Project Informatie delen en Privacy

Welke gegevens mag ik met wie uitwisselen en wanneer? Bijna alle partijen die in het Veiligheidshuis vertegenwoordigd zijn, lopen vroeg of laat tegen deze vraag aan. Om helderheid te bieden, werd een jaar geleden het project ‘Informatie delen en privacy in Veiligheidshuizen’ opgericht.

Inmiddels heeft dit project zijn eerste concrete resultaten opgeleverd. Deze worden op 13 oktober gedeeld tijdens een werksessie voor managers en procesregisseurs. De werksessie informeert deelnemers over de producten waar aan gewerkt wordt en moet input genereren voor de verdere ontwikkeling én de manier waarop deze producten het beste kunnen worden ontsloten.

Mijlpaal

In augustus 2015 startten Veiligheidshuizen samen met alle betrokken ketenpartners een gezamenlijk project om te komen tot een document dat duidelijkheid moet scheppen over de juridische kaders voor gegevensverwerking en privacy in Veiligheidshuizen. Met een schuin oog wordt ook gekeken naar toepasbaarheid van deze kaders op vergelijkbare samenwerkingsverbanden.

Doelen van het project zijn:

  • Duidelijkheid scheppen over de wettelijke grondslagen voor samenwerking en informatie-uitwisseling middels een ‘juridisch handvat’.
  • Oplevering van een handzaam digitaal overzicht voor de professionals: welke concrete informatie mag op welk moment gedeeld worden met (de partners in) het Veiligheidshuis.
  • Oplevering van een digitaal document dat een goed overzicht biedt en toegang geeft tot wetteksten.

Handzaam overzicht

Inmiddels nadert het handvat met de juridische kaders zijn voltooiing. Het is een lijvig document dat alle geldende wettelijke kaders op een rij zet. Voor juristen smullen, maar voor professionals moeilijk te behappen. Vandaar dat het project zich vanaf nu, samen met vertegenwoordigers van de Veiligheidshuizen, gaat richten op de tweede en derde doelstelling: een handzaam overzicht.

In de werksessie op 13 oktober geven we daarvoor een eerste aanzet. Vervolgens schetsen we samen de route die moet leiden tot een praktisch hulpmiddel dat zowel de Veiligheidshuizen als alle betrokken ketenpartners ondersteunt bij het maken van privacy-afwegingen tijdens het werk.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij:

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.