login »
04 maart 2016

Jeugdcriminaliteit blijft dalen

De jeugdcriminaliteit blijft dalen, zo blijkt uit een rapportage van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over de periode 1997-2015. Politie- en justitiestatistieken laten een sterkere daling zien dan de zelfrapportage van jongeren over hun betrokkenheid bij criminaliteit.

Monitor Jeugdcriminaliteit

De tweejaarlijkse Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) laat recente ontwikkelingen zien in de geregistreerde jeugdcriminaliteit op basis van politie en justitieregistraties. In het onderzoek ligt de nadruk op de meest recente landelijke ontwikkelingen, uitgesplitst naar verschillende subgroepen (naar sekse, leeftijd, herkomstgroep), regio’s en typen delict (in ieder geval in de categorieën vermogen, vernieling en geweld).

Werkelijke criminaliteit

Het is niet waarschijnlijk dat de daling in de werkelijke jeugdcriminaliteit zo sterk is als uit de politie- en justitiestatistieken blijkt, schrijven de onderzoekers. De beperkte afname in de zelfrapportage van jongeren die zijn ondervraagd over het plegen van strafbare feiten maakt het aannemelijk dat de werkelijke criminaliteit onder minderjarigen minder sterk daalt. De jeugdcriminaliteit daalt sterker dan de criminaliteit onder volwassenen. Bij 12-minners wordt het verschil in zelfgerapportages tussen jongens en meisjes kleiner.

Adolescentenstrafrecht

De MJC heeft in de regel betrekking op jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 24 jaar (met de driedeling twaalf-minners, minderjarigen en jongvolwassenen). Wegens de invoering van het adolescentenstrafrecht per 1 april 2014 is voor de toekomstige MJC metingen ook specifiek onderzoek gedaan naar ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit onder jongeren in de leeftijd 16 tot en met 22 jaar (adolescenten).

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.