login »
03 november 2016

Website voor effectieve justitiële interventies

Op zoek naar een goed onderbouwde en effectieve justitiële interventie? Deze zijn vanaf vandaag beschikbaar via de website van Justitiële Interventies. De site biedt inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van justitiële interventies.

Een justitiële interventie is een plan om crimineel gedrag of recidive bij kinderen, jongeren en volwassenen te voorkomen. Professionals in het justitiële werkveld gebruiken deze interventies om de problemen aan te pakken die vaak de voedingsbodem zijn voor crimineel gedrag. Voorbeelden hiervan zijn vechtscheidingen, verwaarlozing en geldproblemen. Het toepassen van effectieve interventies leidt tot preventie, gedragsverandering en recidivevermindering.

Onafhankelijke beoordeling

Movisie en het Trimbos-instituut ontwikkelden de nieuwe website op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De interventies zijn erkend door de onafhankelijke Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Deze commissie beoordeelt interventies die worden toegepast in het justitiële werkveld op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit. De website biedt de mogelijkheid nieuwe interventies aan te melden voor beoordeling. Het Nederlands Jeugdinstituut,

Meer uniformiteit

Tot het najaar van 2015 werden justitiële interventies beoordeeld door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Om meer uniformiteit aan te brengen in de kwaliteitscriteria en beoordelingsprocedures, is besloten de beoordeling van justitiële interventies onder te brengen binnen het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies.

Vanuit dit samenwerkingsverband worden interventies in verschillende sectoren volgens dezelfde werkwijze en criteria erkend, onder andere in jeugdhulp, ouderen- en gehandicaptenzorg, welzijnszorg en geestelijke gezondheidszorg. Voor beoordeling van de justitiële interventies is de Erkenningscommissie Justitiële Interventies ingericht.

Uw interventie aanmelden

Bent u eigenaar of ontwikkelaar van een interventie die gericht is op het voorkomen van criminaliteit of recidive bij kinderen, jongeren of volwassenen? Wilt u deze laten beoordelen en na erkenning laten publiceren op de site, neem dan contact op met Marie-Christine van der Veldt.

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.