login »
07 juli 2016

Tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze

Snel, betekenisvol en zorgvuldig is de titel van een tussenevaluatie die het WODC heeft laten uitvoeren naar de ZSM-werkwijze. De evaluatie laat dat er een hechte samenwerking is ontstaan tussen de vijf ZSM-ketenpartners. Er komen ook een aantal knelpunten naar voren waarop ketenpartners verder zouden moeten investeren.

Drie doelstellingen

Het achterliggende idee van de ZSM-werkwijze was dat met een snelle(re) afhandeling doelmatiger en effectiever zou kunnen worden opgetreden tegen veelvoorkomende criminaliteit. De afkorting ZSM staat oorspronkelijk voor: Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk. Dat palet aan ambities is vervolgens gebundeld in drie doelstellingen: Snel, Betekenisvol en Zorgvuldig.

Rapport

Dit rapport is een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze. Het onderzoek heeft tot doel om te analyseren (a) hoever de implementatie van de ZSM-werkwijze in de strafrechtketen is gevorderd en (b) welke resultaten deze werkwijze oplevert in relatie tot de drie doelstellingen.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.