login »
17 maart 2015

Effectmeting Wet tijdelijk huisverbod

Het WODC voert een onderzoek uit naar de recidive na inzet van een huisverbod. Het is een vervolg op het onderzoek dat eerder door Regioplan is uitgevoerd. In het effectenonderzoek van Regioplan werd de onderzoeksgroep slechts een tot anderhalf jaar gevolgd; het nieuwe onderzoek beslaat een langer tijdsbestek.

In het aansluitende recidiveonderzoek van het WODC staan de volgende vragen centraal:

  1. Welke achtergronden kent de groep plegers van huiselijk geweld met een huisverbod? En in hoeverre verschillen zij van plegers van huiselijk geweld zonder een huisverbod?
  2. Wat is het recidivebeeld in beide groepen: welk deel van de plegers van huiselijk geweld kwam na de strafzaak opnieuw in aanraking met justitie?
  3. Welke relatie bestaat er tussen de achtergronden van de geweldplegers, het wel of niet opleggen van een huisverbod en de prevalentie van recidive?

Naast het rapport met de uitkomsten van de effectmeting, levert het WODC ook een systeem op dat inzicht geeft in de recidive van een groot aantal subgroepen binnen de populatie van huiselijk geweldplegers. Op dit moment wordt een klankbordgroep samengesteld die meeleest.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.