login »
29 oktober 2015

Plan van Aanpak verwarde personen naar Tweede Kamer

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag – mede namens minister Ard van der Steur (VenJ) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) – het Plan van Aanpak van het aanjaagteam voor ondersteuning en zorg voor verwarde personen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan ‘Aandacht voor verwardheid, op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak’ beschrijft hoe de problematiek van verwarde personen zal worden aangepakt.

Urgent probleem

Het aantal berichten en meldingen over mensen die verward gedrag vertonen neemt toe. Tegelijkertijd zijn de precieze oorzaken van deze stijging lastig te duiden. Dit maakt het tot een urgent probleem dat zich niet vanuit Den Haag laat regelen en regisseren. Het aanjaagteam heeft dan ook als opdracht om samen met betrokken partijen ervoor te zorgen dat gemeenten en deze partijen in de zomer van 2016 beschikken over een sluitende aanpak van ondersteuning en zorg voor personen die verward gedrag vertonen.

Onderwerpen

In de korte tijd dat het team bestaat heeft het al een aantal onderwerpen benoemd waar gericht op zal worden ingezet. Dit zijn onder andere: het verbeteren van informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen (waaronder ook de familie), het verbeteren van de vroegsignalering, beoordeling en doorgeleiding, toegang tot ondersteuning en zorg in acute en niet acute situaties, en het verbeteren van de acceptatie van personen die verward gedrag vertonen in de samenleving.

Downloads