login »
27 juli 2015

Factsheet 'Raad voor de Kinderbescherming en radicalisering'

De Raad voor de Kinderbescherming heeft een factsheet opgesteld over welke rol de organisatie kan spelen bij de aanpak van radicalisering. Als een gemeente opmerkt dat jongeren behoren tot de risicogroepen, kunnen ze de Raad raadplegen of inschakelen.

De eerste toegang tot de RvdK is het Adviesteam. De medewerker van het Adviesteam kan de gemeente adviseren om de casus via een 'Verzoek Tot Onderzoek' te melden bij de RvdK. Het onderzoek kan leiden tot een verzoek van de Raad aan de rechter om een kinderbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling, eventueel met een machtiging tot uithuisplaatsing).

Downloads