login »
26 mei 2015

Re-integratie veroordeelde jihadisten vergt aanpassingen

Het re-integratieproces van ex-gedetineerden jihadisten verloopt vaak niet soepel. Dit blijkt uit het onderzoek 'Na de vrijlating' van Beatrice de Graaf en Daan Weggemans. Een deel van hen raakt juist sterker verbonden met radicale netwerken, doordat zij op de terroristenafdeling van de gevangenis in aanraking komen met andere jihadisten.

Hun gevoelens van wantrouwen en wrok zijn toegenomen door hun aanhouding en detentie en na vrijlating lijkt de status van sommige ex-gedetineerden onder kameraden te zijn gegroeid. Bovendien werden zij vaak slechts beperkt begeleid bij de re-integratie.

Terrorisme-sanctielijst

Een andere belangrijke barrière vormt de Terrorisme-sanctielijst die tot onwenselijke gevolgen leidt na vrijlating. De rigide en willekeurige toepassing van deze regeling maakt het voor ex-gedetineerden moeilijker om in de maatschappij terug te keren. Zo blijven bijvoorbeeld financiële tegoeden bevroren of kunnen uit detentie terugkerende jihadisten maar moeizaam een bankrekening openen.

Sociale contacten en toekomstperspectieven

Wat re-integratie wél lijkt te bevorderen zijn nieuwe sociale contacten, geboden toekomstperspectieven (bijvoorbeeld door een opleiding), de betrokkenheid van (niet radicale) familieleden en in sommige gevallen de mogelijkheid tot ideologische discussies.

Complexe rol

Als een ex-gedetineerde de gevangenis verlaat, is het de taak van de overheid om erop toe te zien dat die persoon niet langer een bedreiging voor de openbare orde of veiligheid vormt. Uit het onderzoek blijkt dat voor de politie, en met name de wijkagenten, een belangrijke maar complexe rol is weggelegd in het re-integratieproces van ex-gedetineerden. De belangrijkste taak van de wijkagent is bijdragen aan de veiligheid in zijn wijk. Hij/zij kan dankzij zijn bekendheid in de wijk en zijn brede netwerk toezien op de trajecten van re-integratie en het voorkomen van recidive.

De Graaf en Weggemans deden onderzoek naar de re-integratie van ex-gedetineerden, afkomstig uit de terroristenafdeling van de gevangenis, na hun vrijlating en welke rol politie en andere eerstelijnswerkers daarbij spelen.

Links