login »
25 september 2015

Producten actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel beschikbaar

De commissie Azough heeft, in samenwerking met jeugdzorgorganisaties, verschillende producten ontwikkeld met betrekking tot meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel. Deze publicaties zijn nu beschikbaar via de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

De producten zijn in te zetten bij het realiseren van de actiepunten die de jeugdzorgorganisaties hebben afgesproken in een actieplan om de aanpak van de problematiek te optimaliseren.

Producten

De producten die door de commissie Azough gerealiseerd zijn, zijn:

  • Handreiking samenwerking Politie en Justitie. Deze handreiking ondersteunt de actie rond het verbeteren van de samenwerking tussen de jeugdzorg en politie/justitie.
  • Signaleringsinstrumentarium (Ris-L), handreiking en stappenplan. Deze producten ondersteunen de actie rond risicotaxatie en het aansluitend handelen volgens stappenplan.
  • Handreiking, achtergrondinformatie, informatiebrochure voor ouders/meisjes en model toestemmingsverklaring voor melden van (vermoedelijke) slachtoffers. Deze producten ondersteunen de actie rond melding van slachtoffers bij CoMensha.
  • Kwaliteitskader voor jeugdhulporganisaties die gespecialiseerde opvang en hulp bieden aan meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel.

Downloads

Bovenstaande producten zijn te downloaden op www.nji.nl.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.