login »
24 november 2015

OM presenteert Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid

Het Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding van het rapport van de commissie Hoekstra (over de gang van zaken rond Bart van U.) een verbeterprogramma opgesteld. Dat Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid is door minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie inmiddels aan de Tweede Kamer verstuurd.

Ernstig en indringend

In juni verscheen het rapport van de commissie Hoekstra naar aanleiding van de gang van zaken rond Bart van U. Het College van procureurs-generaal noemde de conclusies en aanbevelingen ernstig en indringend en vroeg Theo Hofstee, de hoofdofficier van Amsterdam, een verbeterprogramma op te stellen.

Diverse tekortkomingen

De Commissie constateerde diverse tekortkomingen op drie conform de onderzoeksopdracht van het College onderzochte hoofdthema’s en deed op deze punten aanbevelingen voor verbeteringen.

Die hoofdthema’s zijn:

  • de uitvoering van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-V);
  • de omgang van politie en OM met door een gerechtshof gegeven (tussentijdse) bevelen voorlopige hechtenis en meer algemeen de executie van strafrechtelijke beslissingen;
  • de omgang van politie en OM met signalen dat Van U. een gevaar voor de samenleving vormde en meer algemeen de werking van het stelsel van gedwongen zorg.

Deze drie thema’s hebben een prominente plek gekregen in het verbeterprogramma van het OM, naast de algemene aanbevelingen die zien op een beter functioneren van het OM.

Noodzakelijke verbeteringen

Het Openbaar Ministerie is vastberaden om in de eigen organisatie en in samenwerking met de netwerkpartners de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Sommige maatregelen zijn inmiddels gerealiseerd of worden op korte termijn in gang gezet. Andere zijn meer complex en vragen om verdere uitwerking.

Downloads